Home / De BGHM / Beheersovereenkomsten / Beheersovereenkomst 2017-2022 tussen de BHGM en een OVM
Home / De BGHM / Beheersovereenkomsten / Beheersovereenkomst 2017-2022 tussen de BHGM en een OVM

Beheersovereenkomst 2017-2022 tussen de BHGM en een OVM

Op 21 maart 2017 treedt de beheersovereenkomst niveau 2 voor een periode van vijf jaar in werking. De overeenkomst is het resultaat van onderhandelingen die in 2016 tussen de Federaties en de BGHM plaatsvonden.

Het resultaat van de contacten en de formulering van de respectieve verwachtingen van de partijen zorgden voor de definitie van doelstellingen en acties die tijdens de vijf jaar van de overeenkomst worden ingevoerd en het volgende bestrijken:

-      overleg dat partijen in staat moet stellen het over gemeenschappelijke projecten eens te worden

-      vereenvoudiging van de procedures en de procedés zowel op het niveau van de BGHM als van de OVM’s

-      expertise van de BGHM ten dienste van de OVM’s in de diverse beheersdomeinen

-      meer professionalsering om alle gebruikers een kwaliteitsvolle dienstverlening te waarborgen.

Vandaar dat de doeltreffende samenwerking, de precisering van ieders taken voor meer responsabilisering en de garantie op een efficiënte assistentie aan de sector de drie elementen vormen waarmee de OVM’s hun positie zullen kunnen bevestigen als stakeholders in het veld die moeten instaan voor een deel van de toepassing van het gewestelijk openbaar huisvestingsbeleid.

Alle in de nieuwe beheersovereenkomst bepaalde acties zijn toegespitst op de volgende zes strategische doelstellingen:

-      Ertoe bijdragen de dynamiek voor de productie van nieuwe woningen in een perspectief van overlegde transversale integratie op te voeren;

-      De renovatie en het onderhoud van het vastgoedbestand aanmoedigen om de staat, de conformiteit en de energieprestaties ervan te verbeteren, de leegstand te verminderen en de levenskwaliteit van de bewoners te doen verbeteren ;

-      Instaan voor een efficiënt huurbeheer rekening houdend met de sociaaleconomische specificiteiten ;

-      Sociale actiebeleidsvormen uitwerken om de levenskwaliteit van de huurders te verbeteren ;

-      Een professioneel en efficiënt beheer waarborgen;

-      Het beheer van de geldstromen op het niveau van de OVM optimaliseren met het oog op de evenwichten in de sector.

U kan deze beheersovereenkomst en haar bijlagen downloaden via deze link.

Document acties