Home / De BGHM / Diversiteitsmanagement
Home / De BGHM / Diversiteitsmanagement

Diversiteitsmanagement

Aangezien de BGHM zich bewust is van de rijkdom die met diversiteit gepaard kan gaan, voerde ze diverse structuren in en voerde ze verschillende acties die tot doel hebben het respect voor « de andere » te bevorderen.

Door een actieplan diversiteit goed te keuren verbindt de BGHM er zich dus toe rekening te houden met de diversiteit van de Brusselse samenleving, zowel in haar organisatie als in haar relatie met de burgers.

Om dit beleid ingang te doen vinden, stelde de BGHM in eigen rangen een diversiteitsmanager aan. Deze wordt bijgestaan door een « begeleidingscommissie » die uit een voorzitter, een secretaris, drie vertegenwoordigers van de vakbonden en drie leden van het personeel bestaat.

Document acties