Home / De BGHM / Onze opdrachten / Alliantie Wonen
Home / De BGHM / Onze opdrachten / Alliantie Wonen

Alliantie Wonen

In het kader van de Alliantie Wonen werd de BGHM belast met de verwezenlijking van 4.000 woningen waarvan 3.000 sociale en 1.000 middenklassewoningen.

Om in te spelen op de groeiende behoefte aan woningen te Brussel en te anticiperen op de verslechtering van de wooncrisis, brengt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar woonbeleid de komende jaren in een hogere versnelling.

Zodoende nam de Brusselse Hoofdstedelijke Regering verscheidene maatregelen in het kader van de Alliantie Wonen.

Dat nieuwe meerjaarlijkse financiële kader met uiteenlopende toepassingsgebieden zal niet alleen de bouw van nieuwe sociale woningen en middenklassewoningen mogelijk maken, maar ook voor de totstandkoming zorgen van koopwoningen, bescheiden woningen en woningen tegen vastgestelde prijs. In 2015 wordt er ook in een huurtoelage voorzien voor gezinnen die op een sociale woning wachten. Dankzij de Alliantie Wonen zullen er ook voor de renovatie van het sociale woningenbestand bijkomende middelen worden uitgetrokken.

In dat kader werd de BGHM er in het bijzonder mee belast ter attentie van OVM’s, gemeenten en OCMW’s een projectoproep te organiseren om zodoende projecten voor sociale huurwoningen en huurwoningen voor middeninkomens op hun terreinen te subsidiëren.

U bent een OVM, een gemeentelijke administratie of een OCMW en u wenst deel te nemen aan deze oproep, nodigen wij u uit het volgende formulier te downloaden en het ons vervolgens ingevulde op te sturen.

Document acties