Home / De BGHM / Onze opdrachten / Alliantie Wonen / Publiek-Private Partnerschappen (P.P.P.)
Home / De BGHM / Onze opdrachten / Alliantie Wonen / Publiek-Private Partnerschappen (P.P.P.)

Publiek-Private Partnerschappen (P.P.P.)

De Brusselse context maakt het immers noodzakelijk om diverse en complementaire oplossingen inzake de bouw van openbare woningen na te streven. Eén van die oplossingen bestaat erin met private partners samen te werken.

Naast de ontwikkeling en de productie van die 500 woningen zal de private partner ook de grond inbrengen.

De opdrachten voor Publiek-Private Partnerschappen (PPP’s) zullen in 3 afzonderlijke fasen verlopen: de schiftingsfase voor de selectie van de providers en de analyse van het terrein, de fase van de offerte voor de geselecteerde inschrijvers en tot slot de onderhandelingsfase.

Voor dit ambitieuze project zal de BGHM zich laten bijstaan door een multidisciplinair team van experts (Marc Cottyn, advocaat/BDO Corporate Finance/ 2Build Consulting).

Tegelijkertijd komt er ook een samenwerking tussen verscheidene openbare stakeholders tot stand, aangezien er voor het onderzoek van de stedenbouwkundige voorschriften van de projecten een beroep wordt gedaan op Brussel Stedelijke Ontwikkeling en het Gewestelijk Aankoopcomité ook zijn advies zal verstrekken over de voorgestelde prijs van de terreinen.

Document acties