Home / De BGHM / Onze opdrachten / De sociale begeleiding
Cel Sociale Acties

Ghamni Naïma - Verantwoordelijke van de cel
02/533.19.86
nghanmi@slrb.brussels

Tourtier Luciane - Medewerkster
02/533.19.19
ltourtier@slrb.brussels

Cherke Abderrahim - Medewerker
02/533.19.76
acherke@slrb.brussels

 
Home / De BGHM / Onze opdrachten / De sociale begeleiding

De sociale actiebeleiden in de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De afgelopen jaren werd het accent gelegd op de schakel tussen het maatschappelijk werk en de activiteiten van de sociale verhuurders. Hierdoor kwam de uitbouw van de sociale pijler bij de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) en de BGHM in een stroomversnelling terecht. Onder ministeriële impuls werden nieuwe behoeften op het gebied van sociale begeleiding erkend. Die behoeften vloeiden vooral voort uit de toepassing van het wettelijk kader dat de deuren van de Brusselse sociale huisvesting wagenwijd openzet voor een publiek dat op menselijk vlak kwetsbaarder en kansarmer is dan ooit voorheen. De sociale huisvesting maakt de toewijzing mogelijk van een sociale woning waarvan de huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen.

Als wij alle aspecten samen beschouwen, merken wij dat het streefdoel van het maatschappelijk werk in de Brusselse sociale huisvesting erop gericht is de levenskwaliteit van de huurders te verbeteren, de kwaliteit van de relaties tussen de huurders onderling en ten aanzien van de OVM via het individueel, collectief of gemeenschappelijk maatschappelijk werk te optimaliseren en het recht op huisvesting te bestendigen (art. 23 van de Grondwet).

Het personeel van een openbare vastgoedmaatschappij zet zich in voor dat recht op een behoorlijke en betaalbare woning. Op de professionals van het maatschappelijk werk wordt inzonderheid een beroep gedaan om de situaties, inclusief crisissen of noodsituaties, grondiger aan te pakken.

Document acties