Home / De BGHM / Onze opdrachten / De sociale begeleiding / Projecten voor sociale cohesie / Lijst van de PSC's (Info en contact) / Haacht - Marbotin - Landbouw

Haacht - Marbotin - Landbouw

1030 Schaerbeek

PSC HAACHT-LANDBOUW-MARBOTIN

Medeondertekenaars van de lopende PSC-overeenkomst

Bijzonder kenmerk

Tweedehandswinkel « Brokenstock » gebaseerd op solidair beheer (donatie van materiaal en winst voor de gemeenschap) en sensibilisering voor het milieu.

VZW die de acties van het PSC coördineert

HUURDERSUNIE SCHAARBEEK

 

Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM)

De Schaarbeekse Haard

 

Acties van het Project voor Sociale Cohesie

Band tussen de bewoners en hun leefomgeving

 •            Beheer van een binnentuin in samenwerkingsverband, sociale mix;
 •            Deelname aan het Duurzaam Wijkcontract Helmet;
 •            Infosessies (bouw, wetgeving, ...), in samenwerking met de OVM ;
 •            Tweedehandswinkel « Brokenstock »: recuperatie van meubilair van bewoners van de OVM
 •            en collectief beheer met vrijwilligers.

 

Band tussen/met de bewoners

 •           Praatcafé, terbeschikkingstelling van een lokaal zodat de bewoners zelf projecten in handen
 •           kunnen nemen;
 •           Zomeruitstappen in Brussel en in België;
 •           Seniorengroepen, activiteiten die ontstaan vanuit het praatcafé;
 •           Naaiworkshops om kleren te leren maken;
 •           Gezellige bijeenkomsten: wijkfeest, eindejaarsfeest, Halloween, burendag, ... ;
 •           Sociale dienstverlening: individueel buurtwerk en doorverwijzing.

 

Band tussen de bewoners en de sociale verhuurder

 •          Huurdersvergaderingen met de OVM;
 •          Sensibiliseringscampagne rond energiebesparing « Mieux vivre son logement »:
 •          initiatief van de OVM in samenwerking met Espace Locataires voor de sessies in
 •          in het complex Marbotin ; 
 •          Werkgroep rond het huishoudelijk reglement.

 

Deelname aan het sociaal netwerk & informele ontmoetingen

 •          Plaatselijke wijkcoördinatie (gemeenschappelijke projecten), interwijkcomités.

 


Adres PSC

Marbotinlaan 26/28 1030 Brussel

Telefoon

02/245.37.30

 

Document acties

Cel Sociale Acties

Ghamni Naïma
Verantwoordelijke van de cel
02/533.19.86
nghanmi@slrb.irisnet.be

Tourtier Luciane
Medewerkster
02/533.19.19
ltourtier@slrb.irisnet.be

Cherke Abderrahim 
Medewerker

02/533.19.76
acherke@slrb.brussels

Lijst van de PSC's

Alfabetisch

Per gemeente