Home / De BGHM / Onze opdrachten / De sociale begeleiding / Projecten voor sociale cohesie / Lijst van de PSC's (Info en contact) / Peterbos

Peterbos

1070 Anderlecht

PETERBOS

 

Partners van het PSC

 

 

 

VZW

Samenlevingsopbouw Brussel (SOB)

Openbare Vastgoedmaatschappij

COMENSIA

De Anderlechtse Haard

GEMEENTE

Gemeentebestuur van Anderlecht

Perimeter 

PETERBOSPARK

Inwoners

3.112

Datum oprichting PSC

september 2000

 

Acties van het Project voor Sociale Cohesie 

 

Onthaal en communicatie

 • Dagelijks onthaal : luisterend oor, doorverwijzing naar andere diensten, voorlichting, ondersteuning, ... ;
 • Wijkkrant « Peterbos Info » ;
 • Overlegvergaderingen Peterbos met verenigingen, vrijwilligers en bewonersvertegenwoordigers ;
 • Pedagogische of organisatorische ondersteuning van de bewonersinitiatieven.

 

Buurtontmoetingen

 • Festiviteiten en gezinsuitstappen : buurtfeest, Sinterklaasfeest, kerstfeest, uitstappen, ... ;
 • Café Clash : informeel treffen voor alle bewoners en voorbereiding van activiteiten ;
 • Peterbos café : ontmoetingen aan de ingang van de gebouwen bij een kopje koffie ;
 • Theaterproject ;
 • Activiteiten voor kinderen en jongeren - kampen, feestjes, debatten. 

 

Voor de dames en ouders van Peterbos

 • Alfabetiseringscursus ;
 • Culturele en creatieve activiteiten, gezellig samenzijn ;
 • Naaiatelier en defilé;
 • Project ouders - kinderen : initiatie informatica - de gevaren van het internet ; 
 • Lessen Nederlands en conversatietafels, via een partnership.

 

Verbetering leefomgeving

 • Werkgroepen rond het beheer van de openbare ruimte (netheid, veiligheid, ...) en interpellatie van de gemeentelijke instanties ;   
 • Energie-uitdaging : sensibilisering rond de beperking van het energieverbruik in de woningen.

 

Werken in netwerk en partnerships met Jongerenwerking  Peterbos / D’Broej, Lire et Ecrire, …

 

Adres PSC

Peterbospark 3 1070 Brussel

Telefoon

02 527 05 92

 

Document acties

Cel Sociale Acties

Ghamni Naïma
Verantwoordelijke van de cel
02/533.19.86
nghanmi@slrb.irisnet.be

Tourtier Luciane
Medewerkster
02/533.19.19
ltourtier@slrb.irisnet.be

Cherke Abderrahim 
Medewerker

02/533.19.76
acherke@slrb.brussels

Lijst van de PSC's

Alfabetisch

Per gemeente