Home / De BGHM / Onze opdrachten / Interne klachtendienst
Home / De BGHM / Onze opdrachten / Interne klachtendienst

Interne klachtendienst

Iedere persoon die ontevreden is over de werking van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) kan zich richten tot de interne klachtendienst.

 De interne klachtendienst is niet bevoegd om te beslissen over klachten betreffende beslissingen en de werking van de Openbare Vastgoedmaatschappijen. Als u hierover een klacht wil indienen, moet u de in artikel 76 van de Huisvestingscode bepaalde klachtenprocedure volgen. Voor meer informatie klikt u hier.

De interne klachtendienst is niet bevoegd om te beslissen over de grond van dossiers. De klacht mag alleen betrekking hebben op de wijze waarop de BGHM (beambte of dienst) jegens u handelde in een bepaalde aangelegenheid

U kan ons uw klacht als volgt bezorgen:

  • Ofwel door een brief toe te sturen naar /af te geven op het volgende adres:

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Ter attentie van de Interne Klachtendienst
Jourdanstraat 45-55
1060 Brussel

Binnen de 10 dagen na ontvangst van uw klacht, delen we u mee of uw klacht beantwoordt aan de voorwaarden om door onze dienst te worden behandeld.

Om behandeld te worden, moet uw klacht immers aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U dient uw naam en adres te vermelden;
  • U dient een belang aan te tonen;
  • U dient de naam van de beambte of de dienst van de BGHM op te geven waartegen u een klacht indient;
  • U dient het voorwerp van uw klacht te vermelden (Let wel: het feit dat aanleiding geeft tot uw klacht, mag niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden!);
  • Uw klacht mag niet reeds door onze interne klachtendienst behandeld zijn geweest;
  • Uw klacht mag geen beslissing van onze maatschappij betreffen met betrekking tot de grond van een dossier.  De klacht mag alleen betrekking hebben op de wijze waarop de BGHM (beambte of dienst) jegens u handelde in een bepaalde aangelegenheid.

De interne klachtendienst zoekt een oplossing in overleg met de dienst waartegen de klacht werd ingediend.

Het antwoord zal u worden meegedeeld per aangetekende brief, binnen een termijn van 60 dagen na de ontvangst van uw klacht.  Dit antwoord zal gemotiveerd zijn.

Samenstelling van de Interne Klachtendienst:

  • mevrouw Caroline OSSELAER (F)
  • de heer Geert DEMEULEMEESTER (N)

Voor meer informatie kan u terecht bij de leden van de interne klachtendienst:
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij – Interne Klachtendienst, Jourdanstraat 45-55 te 1060 Brussel (tel.: 02/533.19.11).

Document acties