Home / De BGHM / Onze opdrachten / Investeringsplannen
Home / De BGHM / Onze opdrachten / Investeringsplannen

Investeringsplannen

De financiering van de Brusselse sociale huisvesting

De sociale huisvestingssector wordt gefinancierd met gewestelijke kredieten die jaarlijks door de uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking worden gesteld.

Tot voor kort werd het investeringsbeleid hoofdzakelijk gefinancierd aan de hand van door de OVM terug te betalen kredieten. Sinds 2002 werd een nieuw financieringsstelsel via subsidies ingevoerd waarmee de jaarlijkse investeringen in renovatiewerken voor 25% met subsidies gefinancierd kunnen worden. Dat stelsel werd in 2006 niet alleen voor diezelfde werken, maar ook voor de nieuwbouwprojecten in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan tot 50% uitgebreid.

Concreet worden de uitbreiding, de rehabilitatie en de renovatie van het sociale woningenbestand verwezenlijkt door de invoering van investeringsprogramma’s die de BGHM samen met de OVM’s uitwerkt en vervolgens aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring voorlegt.

Het totale bedrag van de investeringen wordt besteed:

  • aan een gewestelijk investeringsprogramma op 4 jaar, bestemd voor precieze projecten inzake renovatie, bouw of aanleg van de onmiddellijke omgeving;
  • aan enveloppen die jaarlijks worden toegekend aan:
    • aankoop/renovatieprojecten;
    • dringende werken die bij de goedkeuring van het vierjarenplan niet voorzien konden worden;
    • de integratie van kunstwerken in samenspraak met de bewoners (het 101e%);
    • door de OVM’s geselecteerde werken volgens een systeem van trekkingsrechten en die onder de OVM’s die een beheersovereenkomst hebben ondertekend, verdeeld worden volgens de omvang van hun patrimonium en met diverse omkaderingsvoorwaarden.

Bovenop het gewestelijk investeringsprogramma kan de BGHM aan de OVM’s kortetermijnleningen toekennen voor de financiering van onvoorziene werken die niet in het investeringsprogramma kunnen worden opgenomen.

De algemene beginselen van de financiering van de vastgoedactiviteiten inzake bouw en renovatie in de Brusselse sociale huisvestingsector worden in de artikelen 60 t/m 65 van de Brusselse Huisvestingscode opgesomd.

Gerelateerde inhoud
Jaarrekeningen

Document acties