Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / 17/05/2016 : De BGHM start een Masterplan op voor het project « Witte Vrouwen »
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / 17/05/2016 : De BGHM start een Masterplan op voor het project « Witte Vrouwen »

17/05/2016 : De BGHM start een Masterplan op voor het project « Witte Vrouwen »


 
In het kader van de Alliantie Wonen start de BGHM een Masterplan op met het oog op de bouw van sociale en middenklassewoningen op het terrein van de Witte Vrouwen met een oppervlakte van ongeveer 100.000m² te Sint-Pieters-Woluwe.

 

Aan de hand van dat Masterplan wil de BGHM dat er voor het grootste deel van het terrein gekozen wordt voor een tuinwijk van de 21e eeuw.
 
Dat project moet een voorbeeld zijn in termen van integratie in de omliggende context, beantwoorden aan de door het Gewest aangegeven behoeften inzake openbare woningen met inachtneming van de prijsnormen voor de bouw van sociale woningen en middenklassewoningen en waarbij de huidige en toekomstige buurtbewoners kunnen rekenen op bijkomende ruimten en functies.
 
Er wordt tegelijkertijd gezorgd voor een aan een externe opdrachthouder toegewezen opdracht inzake burgervoorlichting- en participatie.
 
In het kader van deze opdracht wordt voorzien in twee verplichte opties:
- een assistentie bij de opdracht als bouwheer voor de hele looptijd van de invoering van het Masterplan;
 - een opdracht voor het ontwerp van de openbare ruimten, inclusief voor het wegennet.
  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande links:

Perimeter:
de Witte Vrouwenlaan, de Jean-Baptiste Dumoulinstraat, het Zoniënwoud en het uiteinde van de Laurierlaan (Lauriergaarde) te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe). 
  
Uiterste termijn voor de indiening van de offertes of de deelname-aanvragen 
16/06/2016 om
14.00 uur
 

Document acties