Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / 19/04/2016 : Colloquium « Participatie en sociale cohesie: tussen de verwachtingen van het publiek en de kijk van de maatschappelijk werker ».
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / 19/04/2016 : Colloquium « Participatie en sociale cohesie: tussen de verwachtingen van het publiek en de kijk van de maatschappelijk werker ».

19/04/2016 : Colloquium « Participatie en sociale cohesie: tussen de verwachtingen van het publiek en de kijk van de maatschappelijk werker ».

Op dinsdag 19 april 2016 organiseerde de BGHM een colloquium rond sociale cohesie in de sociale huisvestingssector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een groot aantal gewestelijke actoren en plaatselijke partners van het PSC-systeem namen eraan deel.

 

De werkvoormiddag werd ingeleid door mevrouw Brigitte DE PAUW, Voorzitter van de BGHM.

 

Twee sprekers leverden de aanwezigen vervolgens een aantal verrijkende inzichten aan:

-       Caroline MAEYENS, Meester-assistent en researcher bij de « Unité en ingénierie    

                et action sociales (URIAS) » – Hogeschool Paul Henri Spaak, over « Participatie, tussen          consensus en polemiek »

-        Alexandre ANSAY, coördinator van het CRAcs-CBAI, over « Hoe kunnen maatschappelijk werkers het hoofd bieden aan tegenwerkende krachten? Een sociaal-politieke verkenning van het begrip « sociale cohesie » bekeken vanuit de verenigingswerking ».

Tijdens verschillende workshops werden vervolgens de werkwijzen met betrekking tot die thema's onder de loep genomen.

In de namiddag volgde een toespraak van Mevrouw Céline FREMAULT, Minister van Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en deelden de vertegenwoordigers van de partner-vzw's van het PSC-systeem hun visie over « Sociale cohesie: theorie versus praktijk ».

Tot slot van dit colloquium nam ook de heer Yves LEMMENS, Directeur-generaal van de BGHM, nog het woord. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van het PSC-systeem voor de uitbouw van sociale cohesie in de sociale woonwijken.

Document acties