Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / 26/08/2016 : De BGHM schrijft een overheidsopdracht uit voor de bouw van een vastgoedgeheel - project « Gay » te Sint-Pieters-Woluwe
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / 26/08/2016 : De BGHM schrijft een overheidsopdracht uit voor de bouw van een vastgoedgeheel - project « Gay » te Sint-Pieters-Woluwe

26/08/2016 : De BGHM schrijft een overheidsopdracht uit voor de bouw van een vastgoedgeheel - project « Gay » te Sint-Pieters-Woluwe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


In het kader van haar bouwproject « Gay » te Sint-Pieters-Woluwe schrijft de BGHM een overheidsopdracht uit voor de bouw van ongeveer 30 middenklassewoningen, een kinderdagverblijf en lokalen voor vzw's.


 

Het programma voorziet in de bouw van ongeveer 30 middenklassewoningen en 3 collectieve uitrustingen met een oppervlakte van 785 m² (meer bepaaldeen kinderdagverblijf met 30 bedden, lokalen voor een S.V.K. en lokalen voor een vzw voor preventie en jeugdbegeleiding) te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, tussen de François Gaystraat en het gemeentehuis.
 
Op basis van een haalbaarheidsstudie heeft het gevraagde programma betrekking op ongeveer 30 middenklassewoningen, als volgt opgesplitst:

  • 5 studio’s (voor zogenaamde kangoeroewoningen) ;
  • 8 appartementen 1 slaapkamer;
  • 1 aan «PBM's» aangepast appartement 1 slaapkamer;
  • 7 appartementen 2 slaapkamers;
  • 1 aan «PBM's» aangepast appartement 2 slaapkamers;
  • 6 appartementen 3 slaapkamers;
  • 2 appartementen 4 slaapkamers;

Daarnaast wordt voorzien in 32 voor de woningen bestemde ondergronds in te richten parkeerplaatsen (aantal aan te passen als het aantal woningen evolueert), waarvan 2 parkeerplaatsen voor « PBM-bezoekers », 7 voor het kinderdagverblijf bestemde parkeerplaatsen en ondergronds in te richten collectieve uitrustingen.
   
Een variatie van het aantal woningen van hoogstens 10% in meer of minder is aanvaardbaar op voorwaarde dat er globaal niet geraakt wordt aan de opsplitsing van de woningen per type en op voorwaarde dat de volgende twee verplichtingen worden nageleefd: minimum 5% woningen voor personen met beperkte mobiliteit en een minimum van 30% grote woningen (ten minste 3 slaapkamers).
  
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de binneninrichting en er wordt voor gezorgd dat het daglicht binnenin de woningen en de collectieve uitrustingen komt.Er moet worden nagedacht over de integratie, de typologie, de bouwhoogten en de verbinding van de nieuwbouw met de aanliggende gebouwen en openbare ruimte.Aan het hele project moet een architecturaal karakter worden verleend dat verstandig gebruik maakt van de onmiddellijke omgeving ervan zodat het zich harmonieus in de wijk integreert.Het ontwerp van de onmiddellijke omgeving moet in samenhang met het hele project zorgen voor woonkwaliteit en ontmoetingen.
 
Het project wordt ook beoordeeld aan de hand van de kwaliteit van de binnen- en buitenruimten, de bijzondere aandacht die wordt besteed aan oplossingen die de contacten en de verbanden tussen de toekomstige bewoners aanmoedigen en de technische kwaliteit die voortvloeit uit de integratie van aspecten betreffende leefmilieu, energie en duurzame ontwikkeling in de keuze van de materialen (en de duurzaamheid ervan) en van de technische systemen.

Adres : gelegen tussen de François Gaystraat en het gemeentehuis te 1150 Sint-Pieters-Woluwe.
Het terrein is eigendom van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe.
  
Uiterste datum voor de ontvangst van de offertes of deelnemings-aanvragen: 
03/10/2016 om 14.00u
  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande link:

 

 

Document acties