Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / 29/04/2016 : De sector verwelkomt « Alliantie van de Brusselse Coöperatieven »
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / 29/04/2016 : De sector verwelkomt « Alliantie van de Brusselse Coöperatieven »

29/04/2016 : De sector verwelkomt « Alliantie van de Brusselse Coöperatieven »

Na de oprichting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Alliantie van de Brusselse Coöperatieven» (kortweg ABC) op 12 oktober 2015, hebben de 5 coöperatieve huurdersvennootschappen (Cobralo, Kapelleveld, Les Foyers Collectifs, De Verenigde Huurders, Messidor) tijdens de buitengewone algemene vergadering in aanwezigheid van een notaris beslist hun volledige patrimonium over te dragen aan ABC. Die algemene vergaderingen vonden plaats in maart en april 2016. Een groot aantal coöperatieleden (vooral huurders) tekenden hiervoor present.


Foto : BAV Verenigde Huurders


Foto: BAV Cobralo


Foto : BAV Kapelleveld


Foto : BAV Foyers Collectifs

Foto : BAVMessidor

ABC  heeft op 29 april 2016 beslist om de inbrengen van de 5 OVM's te aanvaarden.

 

Foto's : Notaris Behaegel - BAV ABC

Vanaf die datum neemt ABC de rechten en plichten van de 5 maatschappijen over. ABC is nu een coöperatieve huurdersvennootschap geworden.

De kantoren van ABC zijn toegankelijk op de volgende adressen:
- Albert Dumontlaan 10 te 1200 Brussel  tel : 02/777.70.01 (Technische, administratieve en gemeenschappelijke sociale Directies alsmede de Algemene Directie)
- de Sévignéstraat 12 te 1070 Brussel tel : 02/521.55.40 (Huur, sociaal en boekhouding Directies) 

Naar aanleiding van de hergroeperingen die reeds werden doorgevoerd, zijn er momenteel 19 OVM's. Na afloop van het fusieproces zullen er dus nog slechts 16 overblijven.

 

Document acties