Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / BGHM-OVM’s : Balans van 4 jaar « Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie » (PLAGE) - De Brusselse openbare huisvestingssector
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / BGHM-OVM’s : Balans van 4 jaar « Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie » (PLAGE) - De Brusselse openbare huisvestingssector

BGHM-OVM’s : Balans van 4 jaar « Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie » (PLAGE) - De Brusselse openbare huisvestingssector

 

 

 

 

 

 

 

In 2012 startte Leefmilieu Brussel met het project “Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE)”. Hiermee konden 12 OVM’s (Openbare Vastgoedmaatschappijen) het energiebeheer van meer dan 8.200 in het systeem ingevoerde woningen verbeteren. Ondertussen werden die 12 OVM’s na het rationaliseringsverloop tot de volgende 8 teruggebracht:

 

- Zuiderhaard na de fusie van Le Foyer Forestois en le Foyer Saint-Gillois (voortaan samen de Zuiderhaard)

- Le Logement Molenbeekois

- ABC als samenvoeging van Cobralo, Messidor, Foyers Collectifs, Kapelleveld en de Verenigde Huurders. De 3 laatstgenoemde OVM’s waren bij PLAGE betrokken.  

- Everecity als fusie van Ieder zijn Huis en Germinal die als OVM bij PLAGE betrokken was.

- Comensia als fusie van Cité Moderne, Brussels Thuis, Assam en Sorelo.  De 3 laatstgenoemde OVM’s waren bij PLAGE betrokken.  

- Anderlechtse Haard

- De Brusselse Woning als fusie van Gebruwo en de Brusselse Haard (partner in PLAGE)

- De Lakense Haard

 

Om de balans van die vier jaar op te maken en perspectieven te schetsen, organiseren Minister voor Leefmilieu Céline Fremault en Leefmilieu Brussel een colloquium « PLAGE : resultaten en perspectieven ".  De BGHM neemt actief aan het evenement deel.

 
Wanneer ? Op woensdag 21 september 2016 van 14.15 u tot 18.30 u
 
Waar ? In het BIP (zaal Zinneke), Koningsstraat 2-4 te 1000 Brussel
 
Programma :


14.15 u : Onthaal
14.30 u : Inleiding door mevrouw Céline Fremault, Brussels minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie en Joël Solé, directeur van de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen van Leefmilieu Brussel
14.45 u : Resultaten van het voorgaande PLAGE 
15.10 u : Specifieke kenmerken van het PLAGE OVM
15.20 u : PLAGE OVM : de successen
16.15 u : PLAGE, welke toekomst?
17.15 u : Slotwoord door de heer Yves Lemmens, Directeur-generaal van de BGHM
17.25 u : Drink


U vindt hier het gedetailleerde programma
 
Inschrijven kan vanaf nu en tot uiterlijk 14 september aanstaande. Gelieve u te beperken tot 2 vertegenwoordigers per OVM. 
  

 

Document acties