Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / De Brusselse Woning start een architectuur- en ingenieursopdracht voor de emblematische Papenvest-site
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / De Brusselse Woning start een architectuur- en ingenieursopdracht voor de emblematische Papenvest-site

De Brusselse Woning start een architectuur- en ingenieursopdracht voor de emblematische Papenvest-site 
 
 
 

Adres:
De projectsite wordt begrensd door de Papenvest, de Hopstraat, de Grootsermentstraat en de Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat te 1000 Brussel

 
Uiterste termijn voor de indiening van de offertes of de deelnameaanvragen:
16/01/2017 om 11u00


 
 
 
 
 
 
 

  

De Brusselse Woning start een architectuur- en ingenieursopdracht voor de emblematische Papenvest-site

Er werd een akkoord afgesloten tussen het Brusselse Gewest, de Stad Brussel, de Brusselse Woning en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij voor het herstel van de Papenvest-site. 

De 314 huidige sociale woningen, die meer dan 50 jaar geleden gebouwd zijn, zullen worden afgebroken en vervangen door moderne, duurzame en ecologische woningen.

De beperkte offerteaanvraag met Europese bekendmaking beoogt de aanstelling van een multidisciplinair projectontwerpersteam dat belast is met een volledige opdracht voor het ontwerp en de controle van de uitvoering van de heraanleg van de site Papenvest gelegen aan de Papenvest te 1000 Brussel. Deze opdracht voor diensten zal naar schatting 12 jaar duren. De exacte duur zal afhangen van het project en de fasering die de projectontwerper voorstelt.
 
Het project voor heraanleg omvat:
— asbestverwijdering in de 314 bestaande woningen,
— afbraak van de 314 bestaande woningen,
— eventuele bodemsanering,
— bouw van 210 sociale woningen voor de Brusselse Woning,
— bouw van 140 middenklasse woningen voor de Stad Brussel,
— bouw van een ondergrondse parking met een potentiële capaciteit tot 300 plaatsen,
— bouw van lokalen voor verenigingen, een dagcentrum voor senioren en infrastructuur voor kinderen,
— eventuele afbraak en heropbouw van de bestaande sportzaal,
— inrichting van de private en openbare omgeving en van de wegen.
 
Het project kadert in een participatief proces waarbij de projectontwerper de aanbestedende overheid zoveel mogelijk zal moeten bijstaan. Voor het beheer van het participatief proces zal de aanbestedende overheid in een latere fase een afzonderlijke opdracht gunnen. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande links:
Brusselse Woning
Tenders electronic daily - Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

 

Hieronder vindt u de links naar de aankondiging van de opdracht, het terechtwijzend bericht, het kandidaatsformulier en het document waarin de vragen/antwoorden over de opdracht hernomen worden:

Aankondiging van de opdracht en gecorrigeerde aankondiging

Kandidaatsformulier en document met vragen & antwoorden

 

 

Document acties