Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / Newsletter Oktobre 2016
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / Newsletter Oktobre 2016

Newsletter Oktobre 2016

 

Colloquium van de BGHM op 9 november 2016
Sociale woningen renoveren : vakmanschap voor meer kwaliteit

Het jaarlijks colloquium van de BGHM op 9 november in het teken van de diverse praktijken die worden toegepast om de renovatie van sociale woningen in Europa te versnellen. Verschillende Europese experten zullen hierover toelichting komen geven.
Meer info ?

Verkiezingen van de leden van de Adviesraden van de Huurders 2017
Stel jij je kandidaat?


De verkiezingen van de Adviesraden van de Huurders (ARHUU's) vinden plaats op zaterdag 25 maart 2017.  
Huurders van 16 jaar en ouder kunnen die dag hun vertegenwoordigers kiezen bij de OVM's.
Wie graag zelf de huurders wil vertegenwoordigen, kan zich tot uiterlijk dinsdag 15 november 2016 kandidaat stellen.
Meer informatie over de praktische modaliteiten?
 

Bouw van modulaire, uitgeruste prefab woonpaviljoenen uit hout   
Een oplossing voor de bouwtermijnen en de herhuisvesting in het kader van renovatieprojecten

 

Een nieuwe, innoverende weg wordt ingeslagen in de sociale woningbouw. Het gaat om de constructie van modulaire woonpaviljoenen: kwaliteitsvolle sociale prefab woningen uit hout.   
Die kunnen een oplossing vormen bij de herhuisvesting van huurders in het kader van grootschalige renovatieprojecten, maar komen ook tegemoet aan de doelstellingen en uitdagingen van de Alliantie Wonen, namelijk een snel en kwalitatief antwoord bieden op de bouw van nieuwe woningen.
Op verschillende locaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden proefprojecten voor de bouw van paviljoenen overwogen. Voor de selectie van de operatoren zal binnenkort een « Design and Build »-opdracht worden uitgeschreven door de BGHM.

Homborchveld te Ukkel 
Voltooiing van het "Richtschema" en start van de "Opdracht voor diensten"  

Uit het richtschema, dat erop moest toezien dat er een functionele en sociale mix tot stand wordt gebracht binnen de wijk, is gebleken dat er op het Homborchplateau inderdaad mogelijkheid is om nieuwe woningen op te trekken.  Er komen ongeveer 90 sociale en middenklassewoningen, een collectieve uitrusting en parkeerplaatsen bij.  Dit alles met respect voor de eigenheid van de tuinwijk.  
Meer info ? 

De BGHM is partner van de projectoproep « Living Labs Brussels Retrofit »
Duurzame renovaties van bestaande gebouwen

 

« Het EFRO-project 'Living Labs Brussels Retrofit' heeft als doel de renovatie van woningen in Brussel te bevorderen door bevoorrechte ruimtes te creëren die specifiek zijn bestemd voor experimenten en innovatie. »1 Deze projectoproep richt zich, onder andere, tot de OVM's.  De kandidaturen moeten vóór 22 januari 2017 worden ingediend.
Meer informatie over deze projectoproep?
Bron

Sociaal beleid in de Brusselse sociale huisvesting
DOSSIER Sociaal beleid in Brusselse sociale huisvesting

Fundamenten, het magazine van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, wijdde in de editie van oktober een dossier aan het sociaal beleid in de Brusselse sociale huisvesting.
In dit dossier werd Brigitte De Pauw, voorzitter van de BGHM, geïnterviewd over het maatschappelijk werk in de sociale huisvesting en de projecten voor sociale cohesie.
Lees het dossier hier op pagina 8 -16.


 


- 10 en 30/10/2016: Voorstelling van de Brusselse sociale huisvestingssector voor de maatschappelijk werkers van de Projecten voor Sociale Cohesie

 

 
 

Document acties