Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / Newsletter September 2016
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / Newsletter September 2016

Newsletter September 2016

Newsletter September 2016
Er beweegt wat bij de Projecten voor Sociale Cohesie (PSC's)!! 
Verhoging van de begrotingsenvelop, opstart van nieuwe PSC's in nieuwe perimeters van sociale woningen en herdefinitie van de opdrachten
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om het PSC-systeem, dat nu bijna 20 jaar bestaat, een nieuwe dynamiek te geven. Globaal genomen zal het budget worden verhoogd. De bedoeling daarvan is niet alleen om de huidige PSC's die bij 12 OVM's lopen, te versterken, maar ook om er in andere Brusselse sociale woonwijken nieuwe op te starten. Om aansluiting te vinden bij de nieuwe Brusselse realiteit, zal er worden nagedacht over de inhoud van de PSC-opdrachten en zal er ook worden gestart met een systeem van oproepen voor projecten die tot doel hebben de bewoners actief te laten deelnemen.
Stedelijke Ontwikkelingspool:  Mediaparksite
Inwijding van het Reyerscomplex / 1030 Schaarbeek 
Op 21 september vindt op de Mediaparksite de inwijding van het Reyerscomplex plaats in aanwezigheid van Céline Fremault, Minister van Huisvesting. Het complex, dat voortaan door De Schaarbeekse Haard wordt beheerd, is een project van de dienst « Ontwikkeling » van de BGHM.  Het geheel telt 84 sociale passiefwoningen en een polyvalente zaal. De BGHM is bijzonder trots actief te kunnen deelnemen aan de verwezenlijking van één van de 10 ontwikkelingspolen die bij het begin van de legislatuur door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werden beoogd.
Klik hier voor een video van het Reyersproject vanuit de lucht.
Een nieuwe wind waait door le centre de Bruxelles
Papenvest : 350 nouveaux logements / 1000 Bruxelles

De huidige vijf grote woonblokken op Papenvest, die al meer dan 50 jaar oud zijn, bevatten 314 sociale woningen. Deze woningen zijn niet meer aangepast aan de moderne standaarden.  In 2020 zullen deze woonblokken met de grond gelijk gemaakt worden, en in de plaats daarvan komen er 210 nieuwe sociale woningen en 140 woningen voor middeninkomens. Het verlies van 104 sociale woningen zal worden gecompenseerd door investeringen op andere plekken in het Brussels grondgebied. De huidige bewoners krijgen een tijdelijke herhuisvesting voor de duur van de werken.
De projectontwikkelaars worden volgend jaar aangeduid.
Meer informatie?
30 jaar zicht op Brussel : het jaarverslag 2015 van de BGHM
2015 was een feestjaar: al dertig jaar drukt de BGHM haar stempel op de socialewoningmarkt. We zijn dus zeer trots u ons jaarverslag 2015 voor te stellen!

In 2015 waren we prominent aanwezig in het landschap van de Brusselse huisvesting, stedenbouwkundig én sociaal . De BGHM is in beweging: vele projecten werden geactiveerd in 2015, of kunnen van start in 2016 dank zij grondige voorbereiding van onze experts. Met de Alliantie Wonen raakte het verwezenlijken van sociale en middenklassewoningen in een stroomversnelling (30 projecten, goed voor 1087 woningen). Daarenboven kwamen bijna 10.000 woonsten in aanmerking voor renovatie (53% meer dan in 2014).

In 2015 werd de nieuwe beheersovereenkomst niveau 1 tussen de Brusselse Hoofdstedelijke regering en de BGHM ondertekend. Zij stelt ons voor nieuwe, interessante uitdagingen in de komende jaren.
Zin om meer te weten te komen ?

Dossier sociale huisvesting in Brussel
 In de laatste editie van het magazine Fundamenten van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen werd er een dossier gewijd aan de sociale huisvesting in Brussel. Voor deze gelegenheid legde Dorien Robben, adjunct-directeur-generaal van de BGHM, op heldere manier uit wat de aanpak is van de BGHM, hoe de fusies tussen de OVM’s verlopen en wat de BGHM en VMSW van elkaar kunnen leren.
Lees het interview hier op pagina 10-14

News Web 
Bekijk onze vastgoedprojecten vanuit de lucht via de dronevideo's op onze website en onze Facebookpagina 


- 14/09/2016 : seminarie : "De toepassing van artikel 13 bis van het BBHR van 17 september 2015 dat in werking trad op 1 januari 2016."
- 21/09/2016 : inwijding van 84 sociale passiefwoningen en een polyvalente zaal op de Reyerssite van De Schaarbeekse Haard
- 21/09/2016 : colloquium Leefmilieu Brussel « PLAGE : resultaten en perspectieven »
- 29/09/2016 : Middag van de Huisvesting " Duurzame wijk Tivoli, studie van Brussels Studies en betrokkenheid van de BGHM"

 

Document acties