Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / “Stap voor Stap” : een kunstwerk met de Florair-wijk in Jette als muze
 
Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / “Stap voor Stap” : een kunstwerk met de Florair-wijk in Jette als muze

“Stap voor Stap” : een kunstwerk met de Florair-wijk in Jette als muze

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 23 februari 2017 vond de vernissage plaats van “Stap voor Stap”, een drieledig openbaar kunstwerk dat zich bevindt op het  terrein “Florair” van de Jetse Haard. De participatie van de huurders was een cruciaal element in de totstandkoming van dit project. 

“Stap voor stap” werd gecreëerd door de kunstenaars Nathalie Brevet en Hughes Rochette. Zij lieten zich inspireren door de Florairwijk: “Aan de oorsprong van ons project liggen vier elementen: de bewoners, de vier Florair-gebouwen, de architectuur van de jaren vijftig en de groene omgeving. We wilden het stedelijk karakter, de geschiedenis en de beeldtaal van de wijk benadrukken.”

Het kunstwerk kadert binnen het 101e% van de BGHM, een programma dat hedendaagse kunst een plaats geeft in sociale woningcomplexen. Het bestaat uit verschillende delen: enerzijds geometrische vlakken die een miniatuurversie voorstellen van de vier Florair-gebouwen, en anderzijds een lichtinstallatie die ’s avonds de gebouwen doet baden in een lichtkrans. De kleuren van deze lichten zijn geïnspireerd op Magritte, die op een paar stappen van de Florair-gebouwen woonde.

Ten slotte vervolledigen de “woorden van bewoners” het kunstwerk: een verhaal dat wordt samengesteld aan de hand van verhalen die de bewoners vertellen over hun wijk, en de wegen die ze er – stap voor stap – doorheen afleggen.

Minister van Huisvesting Céline Fremault legt het als volgt uit: « Het welzijn van bewoners verloopt in de eerste plaats via het recht op een behoorlijke woning, maar het mag daartoe niet beperkt blijven. Om tegemoet te komen aan de kwaliteitsnormen die de Regering in het kader van de vele renovatie- en nieuwbouwprojecten van sociale woningen in ons gewest bepaalde, moet een woning niet alleen aan zijn gebruikers aangepast zijn, maar ook in zijn omgeving geïntegreerd zijn. En dat is precies waarover het « 101e % » gaat. Het is een programma dat zorgt voor het verband tussen woningen en de onmiddellijke omgeving ervan en dat het dagelijkse leefmilieu verrijkt met een culturele en artistieke dimensie. Tegelijkertijd wordt er ook op gelet dat de bewoners in die dimensie meestappen door hun actieve participatie bij de uitwerking van de projecten. »

De heer Yves Lemmens, Directeur-generaal van de BGHM, is opgetogen: “Ik ben trots op dit kunstwerk, het is een mooi voorbeeld van wat ons programma het 101e% probeert te verwezenlijken: een brug slaan tussen de artistieke, de sociale en de stedenbouwkundige wereld, door in de eerste plaats de bewoners te betrekken bij het vormgeven van hun omgeving.

Verder werd de vernissage ook bijgewoond door mevrouw Brigitte Depauw, Voorzitter van de BGHM, de heer Fabrice Cumps, Ondervoorzitter en Afgevaardigd bestuurder van de BGHM, de heer Benjamin Goeders, Voorzitter van de Jetse Haard, en de heer Hervé Doyen, Burgemeester van Jette. En uiteraard door de bewoners van Florair en hun buren, die zorgden voor een gezellige sfeer tijdens de vernissage! 

Technische fiche

Document acties