Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht – project “Luttre”
 
Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht – project “Luttre”

De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht – project “Luttre”

De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht voor diensten voor het verbouwen van een gebouw tot 71 sociale woningen – project “Luttre”

 

In het kader van de Alliantie Wonen, beoogt de opdracht de aanstelling van een multidisciplinair team (een architect, een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere technieken, een EPB-adviseur en een veiligheids- en gezondheidscoördinator), belast met de volledige opdracht voor de studie en de opvolging van de werken voor de verbouwing van een gebouw in:

- ongeveer 71 sociale woningen, waarvan minimum 5% is aangepast aan personen met beperkte mobiliteit en minimum 50% grote woningen (3 slaapkamers en meer);

- ruimtes bestemd voor de toekomstige regie der werken van de OVM Zuiderhaard ;

- lokalen bestemd voor de toekomstige kantoren van de Zuiderhaard (waaronder een intergenerationele gemeenschapsruimte).

Het terrein is eigendom van de Zuiderhaard, die eveneens de toekomstige beheerder van de woningen, de kantoren en de Regie is.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de binneninrichting en er wordt voor gezorgd dat het daglicht binnenin de woningen komt. Er wordt ook aandacht besteed aan de kwaliteit van de ruimten die bestemd worden voor de kantoren van de OVM en voor de Regie der werken door de bezorgde programmastudie na te leven. Aan het hele project moet een gepast architecturaal karakter worden verleend dat verstandig gebruik maakt van het oorspronkelijke potentieel om zich zodoende harmonieus in de wijk te integreren. Het ontwerp van de toegangen moet aansluiten op het globale project en moet ervoor zorgen dat de diverse functies kunnen samengaan en het moet de levenskwaliteit en de ontmoetingen ten goede komen.

De opdracht omvat ook de deelname aan het participatieverloop met de buurtbewoners en/of de bewoners.

Raadpleeg het Bulletin der Aanbestedingen voor meer informatie 

 

Ligging:

Luttrebruglaan 74 te 1190 Vorst

 

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

24/08/2017 om 14u00

Document acties