Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / Newsletter April 2017
 
Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / Newsletter April 2017

Newsletter April 2017

Verkiezingen van de Adviesraad van de huurders: resultaten

Meer dan 4600 sociale huurders zijn op 25 maart gaan stemmen om hun vertegenwoordigers binnen hun OVM te kiezen. Er werden 150 ARHUU-vertegenwoordigers verkozen in de 9 OVM’s waar het minimum deelnemerspeil werd bereikt.

Lees meer

 

De Brusselse sociale huisvestingssector kiest voor een nieuwe ambitieuze beheersovereenkomst

Op 21 maart 2017 is de beheersovereenkomst BGHM-OVM’s voor een periode van vijf jaar in werking getreden. De overeenkomst is het resultaat van onderhandelingen die in 2016 tussen de Federaties en de BGHM plaatsvonden. Een doeltreffende samenwerking, de precisering van ieders taken voor meer responsabilisering en de garantie op een efficiënte assistentie aan de sector vormen de drie elementen waarmee de OVM’s hun positie zullen kunnen bevestigen als stakeholders in het veld die moeten instaan voor een deel van de toepassing van het gewestelijk openbaar huisvestingsbeleid.

Lees meer 
Beheersovereenkomst 2017-2022 tussen de BGHM en een OVM
 

Nieuwe projecten Sociale Cohesie op til

De sociale huisvestingssector, dat is meer dan bakstenen alleen: de huurders staan centraal. Daarom heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist de subsidies voor de Projecten voor Sociale Cohesie (PSC’s) op te trekken en 11 nieuwe PSC’s te erkennen. Voortaan zorgen dus 32 projecten voor een hechtere samenleving in de wijken

Bekijk hier de lijst van alle projecten
 
De BGHM koopt het voormalig vastgoedcomplex van de groep AMP te Anderlecht aan

De BGHM heeft de voormalige kantoor- en logistiekgebouwen van de groep AMP in Klein-Eiland te Anderlecht aangekocht. Op het terrein van 15.631 m² wordt de bouw van 255 openbare woningen, inclusief voor PBM’s, gepland.

Lees meer 
Observatiecentrum van de huurprijzen 2016 en huurprijsenquêtes 2017 

 

Observatiecentrum van de huurprijzen 2016

In de loop van de maand mei publiceert het bij de BGHM ondergebrachte Gewestelijk Observatiecentrum voor de Huisvesting zijn Observatiecentrum van de Huurprijzen – Enquête 2016. Tijdens de Middag van de Sociale Huisvesting van donderdag 18/05/2017 stelt Marie-Laurence De Keersmaecker het graag aan u voor.
 
Huurprijsenquêtes 2017
De BGHM heeft het onafhankelijke studiebureau Sonecom belast met een uitgebreide enquête over de “huurprijzen 2017”. Die enquête wordt afgenomen bij de Brusselse huurders van privéwoningen om op basis daarvan het Observatiecentrum van de huurprijzen – Enquête 2017 op te stellen. Heeft u zin om deel te nemen? Volg dan deze link.
In de kijker : Energiezuinige sociale huisvesting in BrusselLees meer
Save the date

27/04/2017 Middag van de sociale huisvesting: Het nieuwe BWRO
02/05/2017 : Bezoek van Deense delegatie aan de BGHM
18/05/2017 Middag van de sociale huisvesting: Het observatiecentrum van de huurprijzen

 

Document acties