Home / Publicaties / Middagen van de sociale huisvesting / Actualiteiten / Middag van de Sociale Huisvesting 27/04/2017 : Het nieuwe BWRO
Home / Publicaties / Middagen van de sociale huisvesting / Actualiteiten / Middag van de Sociale Huisvesting 27/04/2017 : Het nieuwe BWRO

Middag van de Sociale Huisvesting 27/04/2017 : Het nieuwe BWRO

Middagvan de Sociale Huisvesting

Donderdag 27 april 2017

 

Het nieuwe BWRO: voorstelling engevolgen voor de Brusselse sociale huisvesting

De hervorming van het Brussels Wet b oek van Rui mtel ijke Ordening is van groo t belang voor het huisvest ingsbe leid, en ui teraard voor de sector van de Brusselse sociale huisvesting.

Tijden s deze Middag zullen de context van deze belangrijke hervorming alsook de amb iti es en basispr incipes ervan toegelicht worden.

 

Gepresenteerd door:

 

Bénoît Périlleux

Directeur · Diensthoo fd

Gewestelijke 0 verheid sdienst Brussel

 

Op donderdag 27 april2017 van 11u45 tot 13u30

 

Jourdanstraat 45-55.10 60 Brussel (Raadzaal,4• verdieping)

 

lnschrijven verplicht voor17 april 20 17

via mail: comm @bghm. br u ssels

Br oodjes en d r ankjes worden aangeboden aan de deelnemers tussen11u 45 e n 12h15.

De Power Point die wordt voorgesteld tijdens dezesessie is beschil<baar op aanvraag:

comm @b ghm.brussels

Document acties