Home / Sociaal huren
Home / Sociaal huren

Een sociale woning huren

hurenDe Brusselse Hoofdstedelijke Regering wendt heel wat middelen aan ter verbetering en uitbreiding van het Brusselse sociale woningenbestand dat op 1 januari 2010 uit meer dan 39.000 woningen bestaat. In het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan zullen op termijn 5.000 woningen worden gebouwd, waarvan 3.500 sociale woningen. Tegelijkertijd zullen woningen worden gerenoveerd en aangepast aan de strengste eisen inzake comfort- en veiligheidsnormen.

Het is niet onwaarschijnlijk dat heel wat mensen vinden dat er voor de toewijzing van een sociale woning heel wat moeilijke stappen moet worden gezet. De sociale huisvestingssector is immers gereglementeerd en verkeert in voortdurende evolutie.
De B.G.H.M. en de plaatselijke sociale woningmaatschappijen (Openbare Vastgoedmaatschappijen of OVM’s in het kort) zijn er om u te helpen en alle nodige informatie en uitleg te verschaffen.

In dit deel van onze website vinden de kandidaat-huurders uitleg over de verschillende nuttige stappen inzake de inschrijving, de toelatingsvoorwaarden en de toewijzing. Er wordt tevens dieper ingegaan op de rechten en plichten van de huurders en de rol van de sociaal afgevaardigden.

Het is al weer heel wat jaren geleden dat het systeem van de meervoudige inschrijving als aanzienlijke en verstrekkende wijziging voor een heuse revolutie zorgde van de inschrijvingsprocedure voor de kandidaat-huurders.
Dankzij het nieuwe systeem kunnen kandidaten zich aan de hand van één enkele inschrijving bij een referentiemaatschappij inschrijven bij verscheidene openbare vastgoedmaatschappijen van hun keuze. Voor de kandidaat-huurders betekent de meervoudige inschrijving heel wat tijdswinst en een aanzienlijke beperking van de kosten.

Document acties