300 miljoen euro voor de renovatie van sociale woningen

19/03/2018

Begin maart heeft de Brusselse regering een totaal budget van 300 miljoen euro vrijgemaakt ten gunste van een volledig nieuw vierjarenplan 2018-2021 voor de renovatie van sociale woningen. Deze nieuwe enveloppe wordt toegekend aan het beleid inzake renovatie en aanpassingswerken, wat zowel de veiligheid van de woningen als de levenskwaliteit van de huurders ten goede zal komen.

Yves Lemmens, directeur-generaal van de BGHM :

Het investeringsprogramma is voornamelijk gebaseerd op veiligheidsdoelstellingen, hetgeen een van de absolute prioriteiten was, maar ook op de aanpassing van de woningen en het verhogen van hun comfort. Daarnaast is er geld vrijgemaakt om de onvermijdelijke veroudering van de woningen tegen te gaan.

Het grootste gedeelte van de 300 miljoen euro die voor dit vierjarenprogramma voorzien is, zal naar de beveiliging van de woningen gaan. Het gaat dan om voorzieningen ter preventie van CO-vergiftiging, liften, elektriciteit en brandveiligheid. Veiligheid is namelijk een van de belangrijkste beleidslijnen voor de komende vier jaar. De minister van Huisvesting Céline Fremault verklaart :

De renovatie van sociale woningen maakt onlosmakelijk deel uit van mijn prioriteiten inzake huisvestingsbeleid. Er werden de afgelopen jaren aanzienlijke bedragen opzij gezet om dit beleid te ondersteunen, en dat zal zo blijven. Dit principe, namelijk uit het vrijmaken van budgettaire middelen om de veiligheid, de conformiteit en de prestaties van de woningen te garanderen, is uiteraard van essentieel belang en moet de kwaliteit van de sociale woningen verzekeren.

Brandveiligheid

De BGHM heeft zich altijd al bekommerd om de veiligheid van de sociale huurders, in het bijzonder wat betreft brandveiligheid. Concreet betekent dit dat er hiervoor budgetten worden vrijgemaakt in de gewestelijke investeringsprogramma's. Wat betreft de brandveiligheid heeft de BGHM in 2016 een nieuwe aanbesteding uitgeschreven voor de levering van branddetectoren.

Naast dit beleid inzake renovatie en aanpassingswerken zijn er in samenwerking met de brandweer twee nieuwe maatregelen uitgewerkt. Deze maatregelen werden in juli 2017 geformaliseerd. In een eerste fase ontvingen alle sociale huurders een brochure over brandpreventie. Deze brochure informeert de huurders over hoe ze brand kunnen vermijden en wat ze moeten doen in geval van brand. Ze is eveneens beschikbaar op de website van de BGHM.

In een tweede fase werd er een overeenkomst tussen de DBDMH en de BGHM uitgewerkt om enkele controles uit te voeren in verschillende hoge gebouwen. De brandweer is momenteel 110 hoge sociale woninggebouwen van 25 meter of 9 verdiepingen en meer aan het controleren om te verifiëren of deze conform zijn met betrekking tot de brandveiligheid. Zo kunnen de huurders gericht advies krijgen en kan er indien nodig bij de BGHM een tweede, grondigere inspectie worden aangevraagd.

Contactpersoon: