Moet ik een borgstellingsbrief vragen bij mijn OCMW?

Morele borgstellingen zijn niet toegelaten in de sociale huisvestingssector. De structuur van het huurwaarborgsysteem ligt vast in artikelen 13, 14 en 40 van de BBHR van 26 september 1996 en artikel 23 van de standaard huurovereenkomsten van onbepaalde en bepaalde duur.

De waarborg wordt betaald opdat de huurder zijn verplichtingen zou nakomen. Het besluit bepaalt 3 soorten huurwaarborg. De huurder beslist zelf welke vorm van waarborg op hem van toepassing is. Verder bestaat er ook nog een bijzondere vorm van huurwaarborg, enkel van toepassing op coöperatieve vennootschappen van huurders.