Moet ik in orde zijn met de verblijfsvoorwaarden om een sociale woning in Brussel te huren?

Het wettig verblijf is niet van belang voor een (lopende) huurovereenkomst. De voorwaarde in verband met de wettigheid van het verblijf wordt enkel nagegaan voor de kandidaat-huurders, tot het moment van toewijzing van de woning.

Bovendien volstaat het voor kandidaten dat één gezinslid (geen kind ten laste) een wettig verblijf voorlegt.