Jaarverslagen

SLRB_rapport_annuel

 

Natuurlijk zijn de uitdagingen van de openbare huisvesting reuzengroot en is de weg lang. Wij zijn niettemin trots op het werk dat het personeel dagelijks verricht en op hun inzet bij de uitvoering van hun opdrachten ten 2 dienste van het publiek.

Met een proactieve aanpak hebben de BGHM en haar personeel alle middelen ingezet om acties uit te werken die erop gericht zijn de doelstellingen te verwezenlijken die in het Gewestelijk Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen worden gedefinieerd inzake innoverende woningen, aankoop van terreinen of tot woningen te verbouwen vastgoed, vermindering van de uitvoeringstermijnen van de vierjarenplannen of de uitbouw van de huurdersparticipatie.

Document(en):