Statistieken

SLRB_statistiques

De statistische gegevens van de BGHM werden verkregen door bij de OVM volledige gegevens in te winnen over een hele reeks indicatoren die representatief zijn voor de sociale huisvestingssector. In onze statistieken vindt u onder andere gegevens over de gezinssamenstelling, de inkomenssamenstelling, de spreiding van de woningen, de huurprijzen, de huurderbewegingen, enz.

Document(en):