Evenementen

maart 2018

15/03/2018 - 11:45 tot 13:30

Middag van de sociale huisvesting: Een verplichte PLAGE voor meer energiebesparingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spant zich in om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, te strijden tegen energiearmoede, het comfort van huurders te verbeteren en tegelijk hun kosten te verminderen. Daarom verplicht het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) beheerders van grote vastgoedprojecten om een PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie) in te voeren. De BGHM...

februari 2018

22/02/2018 - 11:45

Middag van de sociale huisvesting : De fusie van de OVM’s

Sinds 1 januari 2018 zijn de fusies van de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) afgerond . Deze zijn verminderd van 32 in 2013 naar 16 vandaag. De halvering van het aantal OVM’s kadert binnen de zesde staatshervorming en was een van de voornaamste doelstellingen van het Brussels gewest . Zo wil het gewest komen tot een betere dienstverlening inzake sociale huisvesting ten voordele van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving . Deze taak...