Jaarlijks BGHM colloquium - Verder kijken dan bakstenen: inspirerende ideeën voor de menselijke uitdagingen in de sociale huisvesting

30/11/2018 - 09:00 tot 14:00

Naast de renovatie en bouw van openbare woningen, investeert de BGHM ook sterk in haar sociaal beleid, onder andere via de 32 projecten voor sociale cohesie en de adviesraden van de huurders.  
In dit colloquium, bestemd voor alle medewerkers en beheerders van de OVM’s, sociale assistenten en andere betrokkenen van de sector, komen enkele sprekers uit binnen- en buitenland hun verfrissende ideeën voorstellen. De praktische voorbeelden die worden aangehaald kunnen als inspiratie dienen om zelf mee aan de slag te gaan. 

Het volledige programma en de presentaties bevinden zich onderaan.

Contactpersoon: 
Adres: 
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Document(en):