Middag van de sociale huisvesting: Een verplichte PLAGE voor meer energiebesparingen

15/03/2018 - 11:45 tot 13:30
Middag van huisvesting

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spant zich in om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, te strijden tegen energiearmoede, het comfort van huurders te verbeteren en tegelijk hun kosten te verminderen.

Daarom verplicht het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) beheerders van grote vastgoedprojecten om een PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie) in te voeren. De BGHM heeft een sectoraal PLAGE programma opgestart om ervoor te zorgen dat de OVM’s beter voorbereid zijn op deze reglementering en om hun reeds ondernomen acties te ondersteunen.

Leefmilieu Brussel bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van het BWLKE. Tijdens deze Middag kunnen de OVM’s kennis maken met de grote richtlijnen van deze reglementering en hun toekomstige verplichtingen evalueren.

Spreker

Pascal De Mulder, Dpt. Berekeningsmethodes en EPB tools bij Leefmilieu Brussel.

Programma

15 maart 2018 van 11u45 tot 13u30

  • 11u45 : Onthaal en broodjes
  • 12u15 : Presentatie en debat
  • 13u30 : Einde

Inschrijving

Verplichte inschrijving voor 12 maart.

Contactpersoon: 
Adres: 
BGHM, Raadzaal 4e verdieping
Jourdanstraat 45-55
1060 Sint-Gillis
Document(en):