Evenementen

november 2018

30/11/2018 - 09:00 tot 14:00

Jaarlijks BGHM colloquium - Verder kijken dan bakstenen: inspirerende ideeën voor de menselijke uitdagingen in de sociale huisvesting

Naast de renovatie en bouw van openbare woningen, investeert de BGHM ook sterk in haar sociaal beleid, onder andere via de 32 projecten voor sociale cohesie en de adviesraden van de huurders. In dit colloquium, bestemd voor alle medewerkers en beheerders van de OVM’s, sociale assistenten en andere betrokkenen van de sector, komen enkele sprekers uit binnen- en buitenland hun verfrissende ideeën voorstellen. De praktische voorbeelden die worden...

juni 2018

14/06/2018 - 11:45 tot 13:30

Middag van de Sociale Huisvesting - De BMA: meer dan procedures

Brussel moet het hoofd bieden aan verschillende uitdagingen op vlak van ruimtelijke ordening. Huisvesting is hier een van. In deze context komt de Bouwmeester Maître Architecte (BMA) zijn voornaamste taken toelichten. Naast wedstrijdprocedures biedt de BMA verschillende tools aan die nuttig kunnen zijn voor huisvestingsactoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het BMA team zal eveneens op al uw vragen antwoorden over de manier waarop zij...

mei 2018

24/05/2018 - 11:45 tot 13:15

Middag van de sociale huisvesting: Parkeerplaatsen verhuren, een nieuwe bron van inkomsten voor de OVM’s

Parkeerplaatsen verhuren, een nieuwe bron van inkomsten voor de OVM’s Er zijn meer dan 4000 lege parkeerplaatsen in de Brusselse sociale woningcomplexen. Door deze plaatsen te verhuren, kunnen de OVM’s zowel meer parkeerplaatsen in de straat vrijmaken, en bovendien een bijkomende bron van inkomsten aanboren. Parking.brussels zal verschillende oplossingen komen voorstellen die nuttig kunnen zijn voor de OVM’s. Sprekers: Vincent Campeol (Off-...

maart 2018

15/03/2018 - 11:45 tot 13:30

Middag van de sociale huisvesting: Een verplichte PLAGE voor meer energiebesparingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spant zich in om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, te strijden tegen energiearmoede, het comfort van huurders te verbeteren en tegelijk hun kosten te verminderen. Daarom verplicht het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) beheerders van grote vastgoedprojecten om een PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie) in te voeren. De BGHM...

februari 2018

22/02/2018 - 11:45

Middag van de sociale huisvesting : De fusie van de OVM’s

Sinds 1 januari 2018 zijn de fusies van de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) afgerond . Deze zijn verminderd van 32 in 2013 naar 16 vandaag. De halvering van het aantal OVM’s kadert binnen de zesde staatshervorming en was een van de voornaamste doelstellingen van het Brussels gewest . Zo wil het gewest komen tot een betere dienstverlening inzake sociale huisvesting ten voordele van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving . Deze taak...