Nieuwe folder: “Zoekt u een woning in Brussel?”

Rond wonen

De BGHM heeft een nieuwe tweetalige folder gepubliceerd met nuttige adressen voor personen die een woning zoeken in het Brussels gewest, in functie van hun budget.

Het aanbod aan sociale woningen wordt voorgesteld via de 16 openbare vastgoedmaatschappijen en er worden ook andere vormen van openbare huisvesting aangehaald.

Er komen eveneens organisaties aan bod die een bepaald soort ondersteuning bieden, alternatieven zoals innoverende woningen, en adressen voor bijkomende informatie.

De folder is beschikbaar aan het onthaal van de BGHM en staat ook online.