Onze internationale relaties

De BGHM maakt deel uit van het netwerk van Housing Europe, de Europese Federatie voor openbare, coöperatieve en sociale woningen die 45 nationale en regionale huisvestingsmaatschappijen van 24 verschillende landen vertegenwoordigt.

Bovendien organiseert de BGHM internationale ontmoetingen met collega’s uit het buitenland om goede praktijken uit te wisselen en internationale partnerschappen te creëren. Door te leren van elkaar, streven we ernaar om onze diensten te verbeteren.