De Modelwijk maakt zich op om vijf nieuwe gebouwen en een kinderdagverblijf te verwelkomen

08/06/2017
Cité Modèle

Vrijdag 9 juni zal de eerstesteenlegging plaatsvinden van de grote werf voor 5 nieuwe gebouwen en een kinderdagverblijf in de Modelwijk van Laken. Deze gebeurtenis zal worden bijgewoond door Céline Fremault, minister van Huisvesting, Yvan Mayeur, burgemeester van de stad Brussel, Brigitte de Pauw, voorzitster van de BGHM, Faouzia Hariche, schepen van het Jonge Kind, en David Weytsman, voorzitter van de Lakense Haard.

De zeer snelle bevolkingstoename in het Brussels Gewest, evenals de geplande herhuisvesting op de site van de Modelwijk omwille van de renovatie, rechtvaardigt de bouw van nieuwe sociale en middelgrote woningen. De Lakense Haard wil de site ook nieuw leven inblazen, de collectieve ruimten vergroten en de initiatieven ter bevordering van het samenleven begeleiden, met name met de oprichting van een kinderdagverblijf en een gebouw voor gegroepeerd wonen.

Tegen eind 2019 zullen er vijf nieuwe gebouwen worden opgetrokken op de site van de Modewijk voor een totaal van 159 woningen. Vier van deze gebouwen komen te liggen langs de Romeinsesteenweg en zullen bestaan uit 12 verdiepingen met elk twee appartementen met één slaapkamer en één appartement met drie slaapkamers. Het vijfde gebouw, van 27 woningen, waaronder 6 aangepast voor PBM, zal van het type gegroepeerd wonen zijn. De meer centrale ligging ervan komt voort uit de wil van de Lakense Haard om deze woonvorm dichter bij de kern van de Modelwijk en haar activiteiten te brengen. Dit gebouw van 4 verdiepingen zal twee collectieve ruimtes met een kookhoek omvatten. De huurders in dit gebouw zullen achter dit project staan en bereid zijn om deze vorm van collectiviteit te omarmen.

Het idee van de oprichting van een kinderdagverblijf op de site is niet nieuw. De ontwerpers van de Modelwijk in de jaren 1950 hadden dit al bedacht, maar vonden niet de nodige middelen om dit project te verwezenlijken. Vandaag gaat de stad Brussel, in samenwerking met de schepen van het Jonge Kind, een kinderdagverblijf met 60 plaatsen aanbieden dat het sleutelklaar zal kopen van de Lakense Haard in de zomer van 2018, voor een totaalbedrag van 2,3 miljoen euro. De Lakense Haard zal het saldo van de investering betalen, ongeveer € 450.000.

Voor de vijf nieuwe gebouwen wordt iets meer dan 30 miljoen euro geïnvesteerd via het programma "Alliantie Wonen" van de BGHM. Deze komen bovenop het bedrag van 90 miljoen dat reeds geïnvesteerd of gefinancierd werd voor de renovatie van de site sinds 2009.

Volgens David WEYTSMAN, voorzitter van de Lakense Haard, "is de renovatie van sociale woningen een topprioriteit voor de Lakense Haard. Ze gaat gepaard met een bredere reflectie die ons vandaag brengt tot het bouwen van nieuwe woningen, nieuwe ruimtes om samen te leven evenals een kinderdagverblijf en, wie weet, misschien in de toekomst, middelgrote woningen."

Yves LEMMENS, directeur-generaal van de BGHM, meent dat "de vijf nieuwe gebouwen de architecturale waarde van het geheel zullen consolideren. Bovendien zal de oprichting van een kinderdagverblijf het zeer gediversifieerde aanbod van voorzieningen op relevante wijze aanvullen. Kwestie van ieders ontplooiing en het samenleven op de site te bevorderen."

Volgens Céline FREMAULT, minister van Huisvesting, “is deze eerstesteenlegging symbolisch want, naast de 5 nieuwe gebouwen van de Modelwijk, gaat het ook om de eerste steen die wordt gelegd in het kader van programma “Alliantie Wonen”, opgestart in 2014. De 159 nieuwe woningen van de Modelwijk gaan het totaalbeeld van de site en van haar bewoners grondig veranderen. Dit project is volledig gericht op de 21ste eeuw met een kinderdagverblijf, aangepaste woningen voor mindervalide personen, gegroepeerde woningen voor senioren, collectieve ruimtes,… Het is een leefruimte die volgens mij een toonbeeld zal worden dankzij haar sociale en functionele diversiteit. Een nieuw voorbeeldproject, gesteund door de Alliantie Wonen van het Brussels Gewest met 30 miljoen euro, dat zonder twijfel zal bijdragen aan de levenskwaliteit van de toekomstige bewoners!”