Lancering van het artistiek project "D-Deur" op de sociale woningsite Strijdros in Evere

13/12/2017
Adres: 
Strijdroslaan, 24
1140 Evere
Porte D_D deur

Op woensdag 13 december 2017 vindt het lanceringsfeest plaats van het project "D-Deur". Dit is een kunstwerk dat het komende jaar zal gerealiseerd worden op de site "Strijdros" van de OVM Comensia in het kader van het artistiek programma 101e% van de BGHM. Voor deze gelegenheid zullen de kunstenaars Léa Mayer en Evelyne de Behr een verlichte wandeling organiseren om hun toekomstig kunstwerk aan de wijkbewoners voor te stellen. 
 
Léa Mayer en Evelyne de Behr ontvangen een kunstenaarsresidentie van de OVM Comensia via haar sociale actie binnen het Maison Coopérative Destrier. Hun aanwezigheid in de sociale woningen in de Strijdroswijk zal uitmonden in de verwezenlijking van een kunstwerk bestemd voor de openbare ruimte van deze wijk.

Hun artistieke voorstelling is gebaseerd op gesprekken met de bewoners over hun ervaringen. Een deurpost afkomstig uit het atelier zal worden geplaatst in de openbare ruimte. Dit stukje van een gebouw, dat binnenkort zal verdwijnen, verhaalt op poëtische wijze de herinnering van de wijk en haar evolutie. De kunstenaars stellen voor dat de bewoners ieder jaar een bijeenkomst houden rond de witte betonnen deurpost om er in kleur hun grootte op aan te duiden. Hierdoor wordt duidelijk hoe de tijd voorbijgaat en hoe kinderen opgroeien. Dit beeldhouwwerk, in permanente evolutie, zal de identiteit en de verbondenheid van de wijk kunnen vatten.

PRAKTISCHE INFORMATIE:

PROGRAMMA :
16u30 : Samenkomst aan het Maison Destrier
17u00 : Een woordje uitleg van de kunstenaars die het toekomstig kunstwerk maken
17u30 : Start van de wandeling samen met de kunstenaars
18u00 : Aankomst aan de Hakkeneidreef - verlichtte verrassing - vriendschappelijk drankje

 

Contactpersoon: