Peterbos: ambitieuze en coherente renovaties met inspraak van bewoners

27/09/2019

BRUSSEL, 27 september 2019 – Vandaag hebben de BGHM, het BMA team, de OVM’s de Anderlechtse Haard en Comensia, de gemeente Anderlecht en de projectontwerpers elkaar ontmoet om de plannen voor Peterbos te bespreken. Deze actoren, die allemaal een rol spelen in een deel van de renovatie van deze site, wensen tot een gemeenschappelijk project te komen dat gericht is op de toekomst.

Architecturale coherentie

Peterbos heeft de afgelopen jaren al enkele belangrijke veranderingen gekend. Comensia, de Anderlechtse Haard, Beliris en de gemeente Anderlecht zijn allemaal verantwoordelijk voor een deel van de site en hebben reeds verschillende renovaties verwezenlijkt op dit domein van 17 hectare met 18 gebouwen en ongeveer 3.000 inwoners. De BGHM investeert 52.9 miljoen euro voor de verschillende lopende werven en projecten op deze site.

Om een geharmoniseerde renovatie en een architecturale coherentie van de site te realiseren, nam de BGHM begin 2019 het initiatief om overlegcomités te organiseren met de betrokken actoren, in samenwerking met het BMA team. De discussie werd vandaag verrijkt met een presentatie van de Modelwijk door Patrick Vanschoenbeek (vroegere directeur van de Lakense Haard), de wijk Grand Parc in Bordeaux door Julien Callot (Lacaton-Vassal) en een bijdrage van Pablo Lhoas (decaan van de Faculté d’Architecture La Cambre-Horta).

Betrokkenheid van de bewoners

Het Duurzaam wijkcontract Peterbos werd recent opgestart om de publieke ruimtes van het Peterbospark te renoveren, maar ook om collectieve uitrustingen te installeren zoals een sporthal en een kinderdagverblijf. De bewoners werken hier actief aan mee. Hun participatie wordt eveneens op het voorplan gebracht door SoHoLab (VUB), die al twee jaar actief is op de site om besluitmakers te sensibiliseren en bewoners te mobiliseren. Voorts financiert het Brussels gewest ook het Project voor Sociale Cohesie Peterbos op de site.

Er lopen dus verschillende initiatieven die het gezicht van deze wijk zullen veranderen en die bijdragen tot de sociale cohesie in de komende jaren. Volgende stappen: het maken van een master plan publieke ruimtes door het wijkcontract en de renovatie van de torens door Beliris, Comenisa en de Anderlechtse Haard.

Contactpersoon: