Middagen van de sociale huisvesting

Events - Midis du logement

26/02/2019 - 11:45

Middag van de Sociale Huisvesting: Brandveiligheid in de sociale huisvesting

De Brusselse regering heeft een bedrag van 42 miljoen euro toegekend voor het actieplan brandveiligheid in de sociale huisvesting.
Vincent Thièry, directeur patrimonium bij BGHM, zal dit investerings­programma komen voorstellen en toelichting geven over de samenwerking met de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH).
Pierre Menu zal de analysemethode van de DBDHM komen voorstellen en zal advies geven over...

11/10/2018 - 11:45

Middag van de sociale huisvesting - Het Observatiecentrum van de huurprijzen

De jaarlijkse enquête over Het Observatiecentrum van de huurprijzen is gepubliceerd. Het onderzoek van 2017 richtte zich onder meer op 4.500 woningen op het grondgebied van het Brussels Gewest, ofwel 1,5% van alle huurwoningen in Brussel.
In 2017 werd er een aanvullende aanpak uitgevoerd op het huurwoningenaanbod en de huurprijzen die bij de...

13/09/2018 - 11:45

Middag van de sociale huisvesting - De huurprijsberekening in Vlaanderen

De huurprijs van een sociale huurder in Brussel hangt af van een groot aantal factoren en is doorheen de jaren steeds ingewikkelder geworden. Er wordt momenteel nagedacht over de evolutie van de formule voor de huurprijsberekening.

In Vlaanderen werd dit systeem reeds gewijzigd om te komen tot een eenvoudiger model op basis van zeven duidelijke stappen. Hoe ziet dit model eruit? En wat was de impact van deze wijziging?

De...

23/08/2018 - 11:45

Middag van de sociale huisvesting - De Gids Duurzame Gebouwen

Goed nieuws voor de bouwprofessionals: Leefmilieu Brussel heeft een nieuwe gids ontwikkeld voor het ontwerp en de renovatie van gebouwen met hoge milieukwaliteit waarbij de economische haalbaarheid van het project gegarandeerd blijft.

De Gids Duurzame Gebouwen is een referentiemiddel voor ontwerpers, bouwheren en aannemers met bijna 50 themadossiers, op termijn voorzien van meer dan...

14/06/2018 - 11:45

Middag van de Sociale Huisvesting - De BMA: meer dan procedures

Brussel moet het hoofd bieden aan verschillende uitdagingen op vlak van ruimtelijke ordening. Huisvesting is hier een van. In deze context komt de Bouwmeester Maître Architecte (BMA) zijn voornaamste taken toelichten.

Naast wedstrijdprocedures biedt de BMA verschillende tools aan die nuttig kunnen zijn voor huisvestingsactoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het BMA team zal eveneens op al uw vragen antwoorden over de...

24/05/2018 - 11:45

Middag van de sociale huisvesting: Parkeerplaatsen verhuren, een nieuwe bron van inkomsten voor de OVM’s

Parkeerplaatsen verhuren, een nieuwe bron van inkomsten voor de OVM’s

Er zijn meer dan 4000 lege parkeerplaatsen in de Brusselse sociale woningcomplexen. Door deze plaatsen te verhuren, kunnen de OVM’s zowel meer parkeerplaatsen in de straat vrijmaken, en bovendien een bijkomende bron van inkomsten aanboren.
Parking.brussels zal verschillende oplossingen komen...

15/03/2018 - 11:45

Middag van de sociale huisvesting: Een verplichte PLAGE voor meer energiebesparingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spant zich in om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, te strijden tegen energiearmoede, het comfort van huurders te verbeteren en tegelijk hun kosten te verminderen.

Daarom verplicht het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) beheerders van grote vastgoedprojecten om een ...

22/02/2018 - 11:45

Middag van de sociale huisvesting : De fusie van de OVM’s

Sinds 1 januari 2018 zijn de fusies van de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) afgerond.
Deze zijn verminderd van 32 in 2013 naar 16 vandaag.

De halvering van het aantal OVM’s kadert binnen de zesde staatshervorming en was een van de voornaamste doelstellingen van het...

14/12/2017 - 11:45

Circulaire werven: verder kijken dan afvalbeheer

Circulair bouwen is heel wat meer dan bouwafval beheren of recuperatiematerialen hergebruiken.

Onder impuls van de GPCE (Gewestelijke Programma voor Circulaire Economie), worden de bouwheren, ontwerpers en bouwbedrijven aangemoedigd de principes van circulair ontwerpen en bouwen...