Middagen van de sociale huisvesting

Events - Midis du logement

14/12/2017 - 11:45

Circulaire werven: verder kijken dan afvalbeheer

Circulair bouwen is heel wat meer dan bouwafval beheren of recuperatiematerialen hergebruiken.

Onder impuls van de GPCE (Gewestelijke Programma voor Circulaire Economie), worden de bouwheren, ontwerpers en bouwbedrijven aangemoedigd de principes van circulair ontwerpen en bouwen...