Evenementen

juni 2018

14/06/2018 - 11:45 tot 13:30

Middag van de Sociale Huisvesting - De BMA: meer dan procedures

Brussel moet het hoofd bieden aan verschillende uitdagingen op vlak van ruimtelijke ordening. Huisvesting is hier een van. In deze context komt de Bouwmeester Maître Architecte (BMA) zijn voornaamste taken toelichten. Naast wedstrijdprocedures biedt de BMA verschillende tools aan die nuttig kunnen zijn voor huisvestingsactoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het BMA team zal eveneens op al uw vragen antwoorden over de manier waarop zij...

mei 2018

24/05/2018 - 11:45 tot 13:15

Middag van de sociale huisvesting: Parkeerplaatsen verhuren, een nieuwe bron van inkomsten voor de OVM’s

Parkeerplaatsen verhuren, een nieuwe bron van inkomsten voor de OVM’s Er zijn meer dan 4000 lege parkeerplaatsen in de Brusselse sociale woningcomplexen. Door deze plaatsen te verhuren, kunnen de OVM’s zowel meer parkeerplaatsen in de straat vrijmaken, en bovendien een bijkomende bron van inkomsten aanboren. Parking.brussels zal verschillende oplossingen komen voorstellen die nuttig kunnen zijn voor de OVM’s. Sprekers: Vincent Campeol (Off-...

maart 2018

15/03/2018 - 11:45 tot 13:30

Middag van de sociale huisvesting: Een verplichte PLAGE voor meer energiebesparingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spant zich in om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, te strijden tegen energiearmoede, het comfort van huurders te verbeteren en tegelijk hun kosten te verminderen. Daarom verplicht het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) beheerders van grote vastgoedprojecten om een PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie) in te voeren. De BGHM...

februari 2018

22/02/2018 - 11:45

Middag van de sociale huisvesting : De fusie van de OVM’s

Sinds 1 januari 2018 zijn de fusies van de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) afgerond . Deze zijn verminderd van 32 in 2013 naar 16 vandaag. De halvering van het aantal OVM’s kadert binnen de zesde staatshervorming en was een van de voornaamste doelstellingen van het Brussels gewest . Zo wil het gewest komen tot een betere dienstverlening inzake sociale huisvesting ten voordele van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving . Deze taak...

januari 2018

26/01/2018 - 09:30

Evolutie van vraag en aanbod in sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds het begin van de jaren 2000 neemt de bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterk toe: meer dan 230.000 inwoners zijn sindsdien er bijgekomen! Deze groei gaat hand in hand met een grote stijging van het aantal gezinnen waarvoor een publieke tussenkomst nodig is om toegang tot een kwaliteitsvolle en aangepaste woning te garanderen. Om te beantwoorden aan deze behoeftes heeft het Gewest in 2004 besloten om het Gewestelijk...