Evenementen

november 2018

30/11/2018 - 09:00 tot 14:00

Jaarlijks BGHM colloquium - Verder kijken dan bakstenen: inspirerende ideeën voor de menselijke uitdagingen in de sociale huisvesting

Naast de renovatie en bouw van openbare woningen, investeert de BGHM ook sterk in haar sociaal beleid, onder andere via de 32 projecten voor sociale cohesie en de adviesraden van de huurders. In dit colloquium, bestemd voor alle medewerkers en beheerders van de OVM’s, sociale assistenten en andere betrokkenen van de sector, komen enkele sprekers uit binnen- en buitenland hun verfrissende ideeën voorstellen. De praktische voorbeelden die worden...

oktober 2018

11/10/2018 - 11:45 tot 13:30

Middag van de sociale huisvesting - Het Observatiecentrum van de huurprijzen

De jaarlijkse enquête over Het Observatiecentrum van de huurprijzen is gepubliceerd. Het onderzoek van 2017 richtte zich onder meer op 4.500 woningen op het grondgebied van het Brussels Gewest, ofwel 1,5% van alle huurwoningen in Brussel. In 2017 werd er een aanvullende aanpak uitgevoerd op het huurwoningenaanbod en de huurprijzen die bij de verhuring werden gevraagd via vastgoedadvertenties op Immoweb. Marie-Laurence De Keersmaecker zal de...

september 2018

13/09/2018 - 11:45 tot 13:30

Middag van de sociale huisvesting - De huurprijsberekening in Vlaanderen

De huurprijs van een sociale huurder in Brussel hangt af van een groot aantal factoren en is doorheen de jaren steeds ingewikkelder geworden. Er wordt momenteel nagedacht over de evolutie van de formule voor de huurprijsberekening. In Vlaanderen werd dit systeem reeds gewijzigd om te komen tot een eenvoudiger model op basis van zeven duidelijke stappen. Hoe ziet dit model eruit? En wat was de impact van deze wijziging? De Vlaamse Maatschappij...

augustus 2018

23/08/2018 - 11:45 tot 13:30

Middag van de sociale huisvesting - De Gids Duurzame Gebouwen

Goed nieuws voor de bouwprofessionals: Leefmilieu Brussel heeft een nieuwe gids ontwikkeld voor het ontwerp en de renovatie van gebouwen met hoge milieukwaliteit waarbij de economische haalbaarheid van het project gegarandeerd blijft. De Gids Duurzame Gebouwen is een referentiemiddel voor ontwerpers, bouwheren en aannemers met bijna 50 themadossiers, op termijn voorzien van meer dan 200 praktische fiches rond technische oplossingen . We zullen...

juni 2018

14/06/2018 - 11:45 tot 13:30

Middag van de Sociale Huisvesting - De BMA: meer dan procedures

Brussel moet het hoofd bieden aan verschillende uitdagingen op vlak van ruimtelijke ordening. Huisvesting is hier een van. In deze context komt de Bouwmeester Maître Architecte (BMA) zijn voornaamste taken toelichten. Naast wedstrijdprocedures biedt de BMA verschillende tools aan die nuttig kunnen zijn voor huisvestingsactoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het BMA team zal eveneens op al uw vragen antwoorden over de manier waarop zij...

mei 2018

24/05/2018 - 11:45 tot 13:15

Middag van de sociale huisvesting: Parkeerplaatsen verhuren, een nieuwe bron van inkomsten voor de OVM’s

Parkeerplaatsen verhuren, een nieuwe bron van inkomsten voor de OVM’s Er zijn meer dan 4000 lege parkeerplaatsen in de Brusselse sociale woningcomplexen. Door deze plaatsen te verhuren, kunnen de OVM’s zowel meer parkeerplaatsen in de straat vrijmaken, en bovendien een bijkomende bron van inkomsten aanboren. Parking.brussels zal verschillende oplossingen komen voorstellen die nuttig kunnen zijn voor de OVM’s. Sprekers: Vincent Campeol (Off-...

maart 2018

15/03/2018 - 11:45 tot 13:30

Middag van de sociale huisvesting: Een verplichte PLAGE voor meer energiebesparingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spant zich in om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, te strijden tegen energiearmoede, het comfort van huurders te verbeteren en tegelijk hun kosten te verminderen. Daarom verplicht het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) beheerders van grote vastgoedprojecten om een PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie) in te voeren. De BGHM...

februari 2018

22/02/2018 - 11:45

Middag van de sociale huisvesting : De fusie van de OVM’s

Sinds 1 januari 2018 zijn de fusies van de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) afgerond . Deze zijn verminderd van 32 in 2013 naar 16 vandaag. De halvering van het aantal OVM’s kadert binnen de zesde staatshervorming en was een van de voornaamste doelstellingen van het Brussels gewest . Zo wil het gewest komen tot een betere dienstverlening inzake sociale huisvesting ten voordele van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving . Deze taak...

januari 2018

26/01/2018 - 09:30

Evolutie van vraag en aanbod in sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds het begin van de jaren 2000 neemt de bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterk toe: meer dan 230.000 inwoners zijn sindsdien er bijgekomen! Deze groei gaat hand in hand met een grote stijging van het aantal gezinnen waarvoor een publieke tussenkomst nodig is om toegang tot een kwaliteitsvolle en aangepaste woning te garanderen. Om te beantwoorden aan deze behoeftes heeft het Gewest in 2004 besloten om het Gewestelijk...