Jaarlijks BGHM colloquium: verslag over een verrijkende voormiddag

Colloquium

Het BGHM colloquium, dit jaar over het thema "Verder kijken dan bakstenen : inspirerende ideeën voor de menselijke uitdagingen in de sociale huisvesting", was een mooie voormiddag vol ontdekkingen. We brengen verslag uit over dit evenement dat enkele goede praktijken uit de sector in de verf zette.

Na een inleiding door Dorien Robben gevolgd door Stéphane Nicolas, kabinetsdirecteur van Minister Céline Frémault, stelde Nathalie Fontaine het project voor sociale cohesie (PSC) Germinal-Strijdros-Picardie voor. Bewoner Christian Bansenga legde uit hoe de Hakkendreef in de Strijdroswijk werd heringericht, en liet dan het woord aan zijn zoon Gauthier Bansenga. Gauthier is lid van de "Teen Wolf", een collectief van jonge bewoners (6 tot 12 jaar) van de Strijdroswijk. Via de Workshop Participatieve Architectuur – Strijdros hebben zij zelf een hut ontworpen en gebouwd met gerecycleerd materiaal. Een mooi voorbeeld van hoe een wijk levendiger en aangenamer wordt dankzij de participatie en betrokkenheid van haar bewoners.

Daarna modereerde Virginie Claes een panelgesprek tussen Karine Seront, directrice van de Brusselse Federatie Huurdersverenigingen, José Garcia, directeur van de Huurdersbond en Yves Lemmens, directeur-generaal van de BGHM. De panelleden lichtten toe welke uitdagingen in de sociale huisvesting zij belangrijk achten. Volgens Yves Lemmens hebben Karine Seront en José Garcia, met hun jarenlange ervaring op het terrein, waardevolle bijdrages te leveren tot dit debat.

Na de pauze vingen Charlotte Hanssens en Jeroen Dries van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg aan met het belang om senioren te begeleiden en hen een sociaal vangnet te bieden waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. Zij stelden verschillende oplossingen voor om ouderen thuis te kunnen laten wonen dankzij de juiste omkadering en ondersteuning.  

De laatste voorstelling van de dag werd gegeven door de gedragsconsulente Fran Bambust. Zij bracht met veel energie 7 hefbomen voor een gewenst gedrag naar voren. Door inkijk te geven in de processen die leiden tot gedragsverandering, gaf Fran enkele nuttige tips om sociale huurders te stimuleren om een positief gedrag te stellen en hun leefomgeving te respecteren. 

Het slotwoord was voor directeur-generaal van de BGHM, Yves Lemmens: 

Het komt allemaal neer op engagement en betrokkenheid. Ons engagement, maar ook dat van de bewoners van onze sociale woningen. Samen moeten we ons blijven inzetten op het terrein om er een positief verhaal van te maken! Dit is een hele uitdaging. Maar ons werk bestaat eruit om hen de nodige ondersteuning te bieden waardoor ze een aangename en veilige omgeving voor zichzelf kunnen creëren, een plek die ze thuis kunnen noemen.

Alle presentaties van het colloquium bevinden zich onderaan. Als u erbij was, aarzel niet om de tevredenheidsenquête in te vullen.