Jaarlijks BGHM colloquium - "Verder kijken dan bakstenen: inspirerende ideeën voor de menselijke uitdagingen in de sociale huisvesting"