Wat is een verzoek tot afwijking? Wie neemt de uiteindelijke beslissing?

Een verzoek tot afwijking vragen, betekent dat men overweegt om voorrang te geven aan een bepaalde kandidaat bij de toewijzing van een woning. Enkel de OVM kan een dergelijk verzoek indienen, niet de BGHM.

Het gaat steeds om individuele gevallen en dringende, uitzonderlijke omstandigheden waarin het noodzakelijk lijkt om af te wijken van de volgorde van toekenning van een woning. Als de OVM beslist om een verzoek tot afwijking te doen, legt zij uw dossier voor aan de sociaal afgevaardigde. De OVM neemt dus de beslissing, maar ze heeft het akkoord van de sociaal afgevaardigde nodig om af te wijken van de normale volgorde.

De BGHM heeft geen recht om voorstellen in te dienen voor de afwijking of de toewijzing van sociale woningen.