Home / Pers / Inwijdingen / Inwijdingen-laaste nieuws / 2/05/2016 : Inwijding van het gebouw « Huidevetters » bij de Brusselse Woning
Home / Pers / Inwijdingen / Inwijdingen-laaste nieuws / 2/05/2016 : Inwijding van het gebouw « Huidevetters » bij de Brusselse Woning

2/05/2016 : Inwijding van het gebouw « Huidevetters » bij de Brusselse Woning

 

 

 

 

 

 

 

Inwijding van het gebouw « Huidevetters » bij de Brusselse Woning  

 

Op vrijdag 13 mei 2016 vond de inwijding plaats van het project « Huidevetters » van de Brusselse Woning. Het project omvat 4 nieuwe sociale woningen en een gemeenschapszaal. 

Tanneurs 1

 

« Huidevetters » is een nieuwbouwproject van het Gewestelijk Huisvestingsplan van de BGHM dat ook wordt ondersteund door de Stad Brussel.

Het gaat om twee appartementen met 2 slaapkamers, één appartement met 3 slaapkamers en één appartement met 4 slaapkamers in de Marollenwijk, die aan het sociale woningpatrimonium van de Brusselse Woning worden toegevoegd.  

Het project werd ingewijd in aanwezigheid van de heer Philippe CLOSE, Schepen van Toerisme, Personeel en Financiën als vertegenwoordiger van de heer Yvan Mayeur, Burgemeester van de stad Brussel, mevrouw Brigitte DE PAUW, Voorzitter van de BGHM, de heer Fabrice CUMPS, Ondervoorzitter en Afgevaardigd bestuurder van de BGHM, de heer Khalid Zian, Voorzitter van de Brusselse Woning en een groot aantal vertegenwoordigers van de raden van bestuur en het personeel

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande links:

Technische fiche

Uitnodiging

 


De BGHM is de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Zij is hoofdzakelijk bevoegd voor openbare huisvesting met overwegend een sociaal karakter en houdt toezicht op de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn.

 

 

 

Document acties