Home / Pers / Perscommunique / 13/10/2015 : inwijding van 26 woningen en een gemeenschapslokaal bij de nieuwe brusselse huurders-coöperatieve Comensia
Home / Pers / Perscommunique / 13/10/2015 : inwijding van 26 woningen en een gemeenschapslokaal bij de nieuwe brusselse huurders-coöperatieve Comensia

13/10/2015 : inwijding van 26 woningen en een gemeenschapslokaal bij de nieuwe brusselse huurders-coöperatieve Comensia

Project : Koninginnelaan te Laken

PERSCOMMUNIQUE

Web version

 

 

 

 

 

 


Adres :

 Koninginnelaan 262 tot 276

1020 Laeken

 

17u00

 

 

 

 

 

 

Meer info & contact:

Marie-Noëlle Livyns – Communicatieverantwoordelijke BGHM

Tel.02 533 19 92 of 0497/599.780

mnlivyns@bghm.irisnet.be

 

 

 

Op dinsdag 13 oktober 2015 zal de inwijding van twee nieuwe sociale huisvestingsgebouwen, gelegen Koninginnelaan 262 tot 264 en 276 te 1020 Brussel, plaatsvinden.

Dit bouwproject is een initiatief van Brussels Thuis.  Deze OVM werd op 23 september 2015 met twee andere sociale huisvestingsmaatschappijen gefuseerd, namelijk Assam en de Cité Moderne, om de nieuwe huurders-coöperatieve Comensia te vormen.  Voor meer info

Deze inwijding is één van de eerste die zich inschrijft in het kader van het erkennings- en hergroeperingsproces van de OVM’s dat op 09 september 2013 begonnen is.

Het betreft een bouwproject van 2 gebouwen met 26 woningen en een gemeenschapslokaal.  Twee-derden van deze woningen zijn bestemd voor kroostrijke gezinnen en twee appartementen zijn gewijd aan mensen met een beperkte mobiliteit.

Op energetisch vlak biedt dit project een zeer goed prestatieniveau aan.  Naast de verlichting van de gemeenschappelijke gedeelten door fotovoltaïsche panelen en de aanwezigheid van efficiënte individuele verwarmingsketels, staat een systeem van hergebruik van regenwater ter beschikking van alle huurders voor de schoonmaak en het sanitair.

Deze inhuldiging zal gehouden worden in aanwezigheid van: Mevrouw Céline FREMAULT Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Mevrouw Brigitte DE PAUW, Voorzitter van de BGHM en Mijnheer Fabrice CUMPS, Vice-voorzitter en Afgevaardigd bestuurder van de BGHM, alsook in aanwezigheid van talrijke huurders-coöperanten.


Voor meer info : aarzel niet om volgende link te consulteren :

Technische fiche

Uitnodiging

 


 

De BGHM is de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Zij is hoofdzakelijk bevoegd voor openbare huisvesting met sociaal overwicht en houdt toezicht op de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn.

    In 2015 viert de BGHM haar 30e verjaardag! Voor meer informatie:  www.bghm.irisnet.be

 

Document acties