Home / Professionelen / Technische documenten / FASE V : Uitvoering van de werken / Type documenten / Verrekeningen - DV (NA 30 juni 2017)

Verrekeningen - DV (NA 30 juni 2017)

Verrekeningen voor opdrachten gepubliceerd NA 30 Juni 2017 en voor opdrachten waarvoor de uitnodiging tot het indienen van een offerte NA 30 Juni 2017 werd verzonden

 

DV Nederlandstalige versie Franstalige versie
DV1
Algemene recapitulatie der verrekeningen
PDF document icon PDF document icon
DV2
Heropmeting van posten, uitgevoerd overeenkomstig de opdrachtdocumenten
PDF document icon PDF document icon
DV2bis
Heropmeting van posten, voortvloeiend uit wijzigingen besteld tijdens de uitvoering van het bouwwerk
PDF document icon PDF document icon
DV3
Samenvattende staat van de uitgaven
PDF document icon PDF document icon
 
DV4
Bijakte
PDF document icon PDF document icon
DV5
Bijakte-verrekening
PDF document icon PDF document icon
DV6
Staat der minderwaarden
PDF document icon PDF document icon
DV7
Staat der niet-conforme werken die in orde moeten worden gebracht
PDF document icon PDF document icon
DV7bis - ter
Proces-verbaal van vaststelling van uitvoering der werken welke bij de voorlopige oplevering niet conform werden bevonden
PDF document icon PDF document icon
DV8
Berekening van de termijn, de boetes en de schadevergoedingen wegens vertraging
PDF document icon PDF document icon
DV8bis
Verrekening van de gedeeltelijke uitvoeringstermijnen en de bijzondere vertragingsboetes
PDF document icon PDF document icon
DV9
Protocol van de uitgestelde werken
PDF document icon PDF document icon
DV10 - 10bis
Proces-verbaal van voorlopige oplevering
PDF document icon PDF document icon
DV11 - 11bis
Proces-verbaal van definitieve oplevering
PDF document icon PDF document icon

 

Document acties